[Gretl-devel] problem with CSV import procedure in gretl (v. 1.9.14)

Ignacio Diaz-Emparanza ignacio.diaz-emparanza at ehu.es
Fri Mar 28 10:50:14 EDT 2014


No problem on Windows XP with 32-bit version Gretl snapshot in Spanish 
and English.
File opened correctly.


On 27/03/14 21:59, Allin Cottrell wrote:
> On Thu, 27 Mar 2014, Hélio Guilherme wrote:
>
>> The file opens OK in gretl 1.9.15CVS in Linux (Fedora 19).
>
> Can anyone else test with the current snapshot for Windows? I just 
> tried the 64-bit Windows snapshot on Windows 8 and the original CSV 
> file, as attached to
>
> http://lists.wfu.edu/pipermail/gretl-devel/2014-March/004957.html
>
> opened correctly.
>
> Allin
>
>
>
>
> _______________________________________________
> Gretl-devel mailing list
> Gretl-devel at lists.wfu.edu
> http://lists.wfu.edu/mailman/listinfo/gretl-devel


-- 
Firma Arista
*Ignacio Díaz-Emparanza*
Zuzendaria/Director
ignacio.diaz-emparanza at ehu.es <mailto:ignacio.diaz.emparanza at ehu.es>
94 6013732
*EKONOMIA APLIKATUA III SAILA (EKONOMETRIA ETA ESTATISTIKA)/ 
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA APLICADA III (ECONOMETRÍA Y ESTADÍSTICA)
UPV/EHU*
Avda. Lehendakari Aguirre, 83 | 48015 BILBAO
*T.: +34 946013740* | *F.: +34 946013754*
*www.ea3.ehu.es* <http://www.ea3.ehu.es> 	

ERNE! Baliteke mezu honen zatiren bat edo mezu osoa legez babestuta 
egotea. Mezuak badu bere hartzailea. Okerreko helbidera heldu bada 
(helbidea gaizki idatzi, transmisioak huts egin) eman abisu igorleari, 
korreo honi erantzunda. Kontuz! Mezua ez bada zuretzat, ez erabili, ez 
zabaldu beste inori, ez kopiatu eta ez baliatu.
¡ATENCIÓN! Este mensaje contiene información privilegiada o confidencial 
a la que sólo tiene derecho a acceder el destinatario. Si usted lo 
recibe por error le agradeceríamos que no hiciera uso de la información 
y que se pusiese en contacto con el remitente.

	E-mail hau inprimatu baino lehen egiaztatu inprimatzeko beharra.
Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo.

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.wfu.edu/pipermail/gretl-devel/attachments/20140328/4fdc61f6/attachment-0001.html 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: firma_email_upv_euskampus_bilingue.gif
Type: image/gif
Size: 4236 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.wfu.edu/pipermail/gretl-devel/attachments/20140328/4fdc61f6/attachment-0002.gif 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: recicla_firma_email_upv.gif
Type: image/gif
Size: 225 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.wfu.edu/pipermail/gretl-devel/attachments/20140328/4fdc61f6/attachment-0003.gif 


More information about the Gretl-devel mailing list